Over ons

Bestuur

Voorzitter 

:

Freddy Van den Brande

Secretaris

:

Patrick Hufkens

Penningmeester

:

Geert Van Bael

Materiaalmeester

:

Rita Dekkers

Ondervoorzitter

:

Willem MeesWie zijn wij

De KONINKLIJKE FOTOCLUB FOCUS MEERHOUT, afgekort FOCUS MEERHOUT,

is een feitelijke vereniging en is aangesloten bij BreedBeeld en bij Fotogroep Antwerpen vzw ( FgA ) onder het nummer AW 0186.


De vereniging heeft tot doel, binnen de amateurkunsten, fotografie en aanverwante media als culturele activiteit en als creatieve vorm van vrijetijdsbesteding te bestendigen en te bevorderen.  Er zijn binnen de club geen secties.


Focus organiseert vergaderingen, die, tenzij anders aangekondigd, tweewekelijks plaatsvinden op maandagavond om 20 uur in het clublokaal, te Meerhout, Gasthuisstraat 29, boven de gemeentelijke bibliotheek.

Ze zijn gewijd aan:

-  het geven van informatie en lessen over fotografie;

-  het bespreken van het eigen werk van de leden;

-  de organisatie van eventuele deelnames aan wedstrijden in binnen- en buitenland;

-  afspraken maken i.v.m. fotoreportages van gemeentelijke initiatieven (boomplanting, sport- en andere acticiteiten, events, …);

-  de organisatie van het jaarlijks clubsalon met het werk van de eigen leden;

-  informatiesessies door gastsprekers of door eigen leden;

-  de organisatie van workshops;

-  de organisatie van uitstappen in clubverband;

-  de organisatie van een gezellig samenzijn of clubfeest. 

Contact

Heb je een vraag of wens je meer info over de werking van onze club, contacteer ons via onderstaand formulier


 
 
 
 
 
 
 

Geschiedenis

De Meerhoutse fotoclub FOCUS werd op 14 januari 1963 gesticht op het gemeentehuis met 10 leden. 


In 1964 sloot FOCUS aan bij de Belgische Federatie van Fotokringen (BFFK) onder het nummer AW:0186.


In 1966 werd FOCUS lid van het Limburgs Verbond van Fotokringen (VLF).  De club won daar zelfs de schaal van de voorzitter door drie jaar na mekaar de beste club te zijn in de provinciale wedstrijden.


Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de club richtte FOCUS in 1967 haar eerste Nationaal Foto- en Diasalon in.  De club herhaalde dat initiatief in 1972, 1977 en 1982.


In 1969 en 1970 werd het (jaarlijks) clubsalon aangevuld met foto’s van 10 bevriende clubs uit de regio.  Eind jaren ’70 en begin jaren ’80 was FOCUS een topclub in België door met succes deel te nemen aan talloze nationale en internationale salons en wedstrijden.

In 1975 werd FOCUS lid van de Kempense Verbroedering van Fotokringen (KVF).

In 1976 organiseerde de club voor de eerste maal het Kempens Foto- en Diasalon.  Dit werd herhaald in 1978, 1979, 1984 en 1994.

In 1982 richtte de club met veel succes een tweedaagse fotohappening in met vier opnamestudio’s en een kleurenontwikkelcentrale ter plaatse.

In 1982 en 1983 werd het clubsalon ingericht samen met een kunsttentoonstelling door de Heemkundige Kring Meerhouts Patrimonium.

In 1984 werd het clubsalon aangevuld met de fotoreeks “Onze Oudjes”.  De leden brachten toen 80 Meerhoutenaren in beeld die geboren waren voor 1900.

In 1991 won FOCUS de gemeentelijke cultuurprijs.

In 1992 richtte FOCUS het eerste Nationaal Foto- en Diasalon van de KVF in in Meerhout.  Dat gebeurde opnieuw in 1997.

Sinds 1992 treedt FOCUS naar buiten met een tweede publieksgerichte manifestatie.  Ieder jaar neemt de club deel aan de Week van de Amateurkunsten (WAK).  Later kwam daar nog de Meerhoutse Amateur Kunstenaars (MAK) bij.


Dankzij de steun van het gemeentebestuur kregen we in 1995 een nieuw clublokaal ter beschikking in de lokalen van de vroegere technische school van het H. Graf boven de bibliotheek.


In 1998 organiseerde FOCUS in samenwerking met het gemeentebestuur de Gemeentelijke Kunstprijs Fotografie naar aanleiding van de viering “200 jaar Boerenkrijg”.


Omwille van zijn vele verdiensten kreeg voorzitter Frans Maes in 2006 van de gemeente de titel van cultuurverdienstelijke.


In  2013 vierde FOCUS zijn vijftigste verjaardag.  Bij die gelegenheid kreeg de club de eretitel “Koninklijke Fotoclub FOCUS” en werd er een prachtig jubileumboek uitgegeven.


In 2013 nam de club in samenwerking met het OCMW voor de eerste keer deel aan het internationaal project “Help Portrait”.  Dit is een initiatief waarbij fotografen aan minder gegoede mensen een professioneel gemaakt portret schenken.  We herhaalden dit initiatief in 2016.


Op dit ogenblik telt de club meer dan 30 leden.